torstai 15. helmikuuta 2018

Tuuli ja kannel -musikaali

Celeste, Emilia, Nomi, 8. lk
Tämän vuoden itsenäisyyspäivän juhlan  järjestää 2.-, 5.- ja
8.-luokkalaiset, jotka tekevät musikaalin. Myös  yläkoulun
valinnainen ilmaisutaito ja -musiikki ovat mukana järjestelyissä.


Musikaali tehdään tarinaksi Lasse Heikkilän Suomalaisen messun
ympärille. Tarinassa on draamaa ja rakkautta, iloa ja surua.


Musikaalin on käsikirjoittanut Katriina Junttila oppilaiden
avustuksella, jotka kertoivat tosijuttuja isovanhemmistaan.
Tarinoita saatiin melko paljon ja monista on otettu vaikutteita
musikaaliin.


Musikaali esitetään perjantaina 8.12. Tapiolasalissa Espoon
kulttuurikeskuksessa itsenäisyyspäivän juhlassa.


Päähenkilöt ovat pappilan perhe Pohjanmaalla ja Karjalasta tulleet
evakkoperheet. Juoni on vielä tällä hetkellä
huippusalainen, joten TULKAA KATSOMAAN!

Kolumni: Elämän tarkoitus

Aino, Helka, Otso, Anniina, 8.lk

Elämän tarkoitus. Mitä siitä nyt sanoisi…


Kun ihmiseltä kysytään elämän tarkoitusta, yleisin vastaus on, että elämälle ei
ole annettu tarkoitusta. Kysymyksen syvällisempi merkitys voidaan ymmärtää
monella tavalla esimerkiksi: miksi ihmiset elävät, mikä on heidän elämänsä
tavoite tai miksi koko maailma on olemassa. Asiaa voidaan katsoa myös monelta
eri kannalta. Uskonnollisuus ja maailmankatsomus vaikuttavat suuresti
näkemykseen.


Buddhalaisessa näkemyksessä keskitytään itsensä tutkiskeluun ja oman sisäisen
äänensä kuuntelemiseen elämän tarkoituksen löytämiseksi. Elämän tarkoituksella
tarkoitetaan nirvanan saavuttamista, mikä tapahtuu kulkemalla kahdeksanosainen
polku. Polun avulla sammutetaan elämänjano, joka lakkauttaa kärsimyksen.
Elämässä ei ole suurempaa tarkoitusta kuin löytää arvoja, jotka pysyvästi voittavat
kärsimyksen ja kuoleman.


Hindulaisuuden mukaan ihmisellä on elämässä neljä päämäärää: kama,
artha, dharma ja moksa. Kama tarkoittaa fyysistä ja henkistä nautintoa, artha  
aineellista ja henkistä omaisuutta, dharma  oikeamielisintä mahdollista
elämäntapaa. Moksa merkitseelopullista vapautumista sielunvaelluksesta.
Myös karman “kartuttamisen” ajatellaan olevan perimmäinen tehtävä elämässä.
Karman laki tarkoittaa, että edellisen elämän tekosi vaikuttavat suoraan
seuraavaan elämääsi.


Muslimi on ihminen, joka hyväksyy Jumalan vallan ja pyrkii muuttamaan
elämänsä Jumalan oppien mukaiseksi. Hän myös työskentelee kohti
oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, joka täydellisesti heijastaisi
Jumalan ohjausta. Koraanista lainaus "Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain
palvelemaan Itseäni". (51:56) Tämän koraanin kohdan mukaan ihmiset on luotu
vain palvomaan Jumalaa.


Kristinuskon mukaan elämän tarkoitus on löytää pelastus Jeesuksessa ja saavuttaa
iankaikkinen elämä. Ihmisen tehtävä on toteuttaa itseään Jumalan kuvana  ja
levittää evankeliumia eteenpäin. Evankeliumin levittäminen voi olla
konkreettisesti vaikka kertomista Jeesuksesta tavoittamattomille kansoille tai
vaikka vain heijastamista Jumalan rakkautta kavereille.


Teimme koulussa kyselyn eri-ikäisiltä, että mitä he kokevat elämänsä
tarkoitukseksi. Huomasimme, että ikä ja elämänkokemus vaikuttavat vastaukseen
isommin kuin uskoimme, ja mielipide kehittyy nopeasti elämän aikana. Pienten
alakoululaisten vastaukset olivat usein jotain aineellista, tai kuuluisaksi tulemista.
Teini-ikäisten vastaukset liittyivät toisten auttamiseen, perheen perustamiseen,
tulevaisuuden ammattiin tai Jumalan työhön. Suurin osa aikuisten vastauksista
liittyi evankeliumin eteenpäin kertomiseen ja onnellisesti elämiseen.


Itse ajattelemme, että elämän tarkoitus on löytää tasapaino kaikkien elämän
osa-alueiden välillä sekä oppia elämään elämää Jumalalle, eikä millekään
maanpäälliselle, kuten rahalle tai ihmisille.


Lähteet:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karma

Kuvia Tuuli & Kannel -musikaalista